België haalt eliminatiedoelstelling hepatitis C niet

Coalitie van experten doet aanbevelingen

  • België is ver verwijderd van het WHO-doel om virale hepatitis tegen 2030 te elimineren. De toekenning van de Nobelprijs voor de geneeskunde aan de ontdekkers van het hepatitis C-virus (HCV), onderlijnt nochtans het belang ervan.
  • Op tien jaar van het eliminatiedoel heeft een coalitie van experts in de Belgische HCV-coalitie berekend dat we jaarlijks 1.200 patiënten moeten behandelen. Ze formuleerde ook beleidsaanbevelingen om het doel te halen.

Virale hepatitis is tegen 2030 een ziekte uit het verleden. Dat is alleszins wat ons land, samen met alle EU-lidstaten, in 2016 beloofde aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De realiteit is evenwel anders. Vier jaar na datum zijn er in ons land onvoldoende stappen gezet richting de eliminatie van virale hepatitis. België behoort nog steeds tot de groep landen die de rode lantaarn draagt. Sterker nog: bij ongewijzigd beleid haalt ons land de WHO-doelstelling zelfs niet tegen 2050. 

De ketting breken
In de volgende tien jaar moet ons land dus een heuse inhaalbeweging maken. Virale hepatitis is namelijk niet zo onschuldig. Vooral hepatitis C is een grote boosdoener. In ons land zijn er volgens de berekeningen van de Belgische HCV-coalitie 18.000 besmet en sterven er elk jaar niet minder dan 300 patiënten aan de gevolgen van hun besmetting. 

Dr. Stefan Bourgeois, gastro-entroloog in ZNA en woordvoerder van de HCV-coalitie, betreurt deze cijfers: “Gezien dragers van het virus soms lange tijd asymptomatisch blijven, besmetten ze door bloed-bloed contact vaak mensen in hun omgeving. Het is precies deze besmettingsketen die we moeten breken. Zolang dit niet gebeurt, komt er ook geen einde aan de risico’s voor de patiënt zelf, voor de volksgezondheid en voor het budget van de gezondheidszorg. Anderzijds beschikken we over een zeer efficiente en prima getolereerde behandeling, die met een kans van meer dan 95% genezing biedt”.

Coalitie steekt koppen bijeen
Jaarlijks zou in België 1.200 mensen moeten worden behandeld, berekende de Belgische HCV-coalitie (volledige samenstelling onderaan). Deze coalitie stelde essentiële beleidsaanbevelingen op die België weer op het goede spoor moeten zetten. “Door de sluimerende aard van hepatitis C, en het feit dat het zich voordoet bij kwetsbare groepen, is een goede opvolging van cruciaal belang. Hier is op nationaal vlak een goed gecoördineerde aanpak voor nodig, want met halve maatregelen blijven we dweilen met de kraan open,” verklaart dr. Stefan Bourgeois. “Het belang van een allesomvattende strategie, van preventie tot behandeling en opvolging, komt duidelijk naar voren in onze aanbevelingen. Daarbij beschouwen we ‘multidisciplinaire aanpak’ niet als een hol begrip,” voegt hij eraan toe.

In de beleidsaanbevelingen wordt aandacht besteed aan de verschillende blinde vlekken in het huidige beleid. Deze zijn te wijten aan onvoldoende coördinatie in de gezondheidszorg, maar evengoed aan de gefragmenteerde bevoegdheden in ons land. Terwijl preventie op de schouders van de gemeenschappen rust, is de behandeling van hepatitis C een bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid. Een gevangene moet dan weer beroep doen op de diensten van de FOD Justitie. Volgens dr. Bourgeois kan de rol van deze inefficiëntie niet onderschat worden: “Hepatitis C floreert in de marge van de samenleving. Het is treffend dat precies deze mensen door de mazen van het net vallen”.

Rondetafel
Op 9 oktober organiseerde de coalitie een rondetafel waarin er samen met belangrijke actoren in het veld in dialoog werd gegaan over het huidige hepatitisbeleid en de aanbevelingen van de expertencoalitie. Beleidsmakers en andere belanghebbenden konden virtueel deelnemen aan de rondetafel waarin het visiedocument ‘België 2030 hepatitisvrij’ ter tafel lag. In een volgende fase zal de coalitie haar beleidsaanbevelingen verder delen met de bevoegde ministers en andere beleidsmakers. Op deze manier tracht de coalitie hepatitis-eliminatie weer bovenaan de agenda te zetten. 

---
Dr. Bourgeois is ter beschikking voor interviews. U kan contact nemen via het perscontact:
                        
Ismail Eddegdag                        
ismail@growth-inc.be                    
+32 48 478 10 33    

---
Bijlage
Visiedocument ‘België 2030 hepatitisvrij’

---
Over de HCV-coalitie
De HCV-coalitie bestaat uit volgende experten: Dr. Dirk Avonts (Domus Medica), Dr. Stefan Bourgeois (ZNA), Drs. Dana Busschots (Ziekenhuis Oost-Limburg, UHasselt), Dr. Christian Brixko (CHR de la Citadelle en penitentiaire medische dienst), Dr. Pierre Deltenre (Clinique Saint-Luc Bouge), Dr. Françoise Desselle (CHC - Siège social), Dr. Anja Geerts (UZ Gent), Dr. Frans Govaerts (Domus Medica), Dr. Luc Lasser (CHU Brugmann), Griet Maertens (Free Clinic Antwerpen), Dr. Lise Meunier (CHU Saint-Pierre), Dr. Christophe Moreno (Universitair Ziekenhuis Erasmus), Dr. Jean-Pierre Mulkay (CHU Saint-Pierre), Dr. Frederik Nevens (UZ Leuven), Dr. Geert Robaeys (Ziekenhuis Oost-Limburg, UHasselt, UZ Leuven), Dr. Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen), Dr. Roel Van Giel (Domus Medica), Dr. Thomas Vanwolleghem (UZ Antwerpen), Dr. Wim Verlinden (AZ Nikolaas), Tessa Windelinckx (Free Clinic Antwerpen). De HCV-coalitie werkt volledig onafhankelijk, maar wordt gesteund door AbbVie Belux en Gilead Sciences Belux.